Erol Akyavaş Yaşam ve Yapıtları / Seçme Yapıtlar 2 Cilt Takım

Yazar
Erol Akyavaş
Yayınevi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Dil
Türkçe
Sayfa s.
462

20. yy'a Türkiye'de Modern ve Post-Modern sanat dönemleri önemli sanatçıların üretimleri üstüne yapılandı. Bu üretimlerin 20.yy'ın fenomenlerinden birisi olan kültür sanayiinin öngördüğü "müze" altyapısı içinde kitlelere sunulamamış olmasının olumsuz sonuçlarını yaşamaktayız. Günümüzde sanat altyapılarının kurulmasının gündemde olması, yakın gelecek için umut vericidir.

Sanat üretimleri 1970'den bu yana, giderek ivme kazanan bir biçimde özel sermayenin ve bireysel girişimlerin desteği ile geniş kitleyle buluşabilmektir. Sanatçılar, yüzyıl boyunca Türkiye'nin gerçeklerine koşut olan olumsuz koşullarda, evrensel ve küresel kuramlar, söylemler, akımlar ve dillere duyarlı olarak ürettiler ve üretiyorlar. Toplumun bu sanatçılara, onların yapıtlarını hayranlıkla izlemekten öte bir borcu vardır. Yapıtların bütünlüğünün korunması, kalıcılığının sağlanması ve kuşaklara tanıtılması.

Biz, bu serginin oluşumunda, özellikle bu düşünceyle işlev üstlendik. Erol Akyavaş, Türkiye modernizmi ve post-modernizmi açısından benzersiz özellikler taşıyan bir sanatçıydı. Onun sanat üretimindeki karmaşık, çeşitli, zengin süreçleri çözümlemek ve günümüz insanının algı ve düşüncesini etkileyecek bir biçimde sunmak için, bilgi birikimimizi zorladık dersek, abartmış olmayız.

50 yıla yakın resim serüvenini çeşitli dönemlerden, dizilerden oluşturan Akyavaş'ın bu süreç içinde zaman zaman başladığı noktalara geri döndüğünü, çok sık kullandığı labirent desenleri gibi iç nehirlerini yeniden kaynağına akıttığını izleriz.

Bu nedenle bu bölümde yer alan eserleri seçerken Akyavaş'ın izleğini sürmeye gayret ettik. Arşivimizde yer alan yaklaşık 800 eser arasından sanatçıyı ve dönemlerini temsil eden, köşe taşı denebilecek yapıtları tespit etmeye çalıştık. Elimizde olmayan nedenlerle bu seçimin eksiksiz ve kusursuz olmadığının farkındayız. Ancak sanatçının serüveni konusunda yeterli bir kaynak oluşturduğuna inanıyoruz.
- Beral Madra - Haldun Dostoğlu- Eylül 2000
(Kitabın İçinden)


Kitaba sahip olanları ve isteyenleri sadece UKitap üyeleri görebilir.