UKİTAP YENİLENİYOR

Değerli fikirlerinizi , önerilerinizi bekliyoruz. Tıkla ve paylaş

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet Siyaset ve Tarih

Yazar
M. Şükrü Hanioğlu
Yayınevi
Bağlam Yayınları
Dil
Türkçe
Sayfa s.
286

- Kız bu nasıl kıyafet? Utanmaz mısın?

- Bu asr-ı Terrakide Sen Utan Kıyafetinden.
(Ön Kapaktan)

Bu derlemede bir arada sunulan yorumlar, toplumumuzun gündemindeki değişik konular üzerine kaleme alınmışlardır. Ancak bu farklı konular üzerinde durma niteliği, onların belirli bir ortak paydası bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Bu payda ise konulara sathi ve güncel tartışma temelinde değerlendirmeler getirmek yerine onları, tarihi süreç çerçevesinde ele almaya ve toplumumuza özgülüğü vurgulamak yerine, mukayeseler yardımıyla, daha geniş bağlamlara oturtmaya çalışma girişimidir.

Yorumlarda sıklıkla vurgulandığı gibi toplumumuzun geçirdiği tarihi evrim, tarihsizlik, felsefesizlik ve dilsizliği iftihar vesilesi sayan, her alanda pragmatizmi kutsayan bir yaklaşımın okur yazar tabakalarca içselleştirilmesi neticesini doğurmuştur.

Derlemelerdeki yorumların hepsi de meselelerimizi bu tür bir pragmatizmi redderek tahlil etmeye gayret etmişlerdir. Yorumlar meseleleri şahıslar çerçevesinde, güncel koşullar etrafında açıklamak yerine, onlara tarihi gelişim, kültürel eğilim ve etkileşimler bağlamında yaklaşmaya çalışmışlardır. bunun yanı sıra yorumlar, belirli bir mekanik sebep-sonuç ilişkisini tespit, ispat ve benimsettirmek yerine, meselelerin çok yönlü, girifit ve ancak tarihi sürecin de anlaşılabilmesiyle tahlil edilebileceklerini göstermeyi hedeflemişlerdir.

M. Şükrü Hanioğlu
(Arka Kapak)


Kitaba sahip olanları ve isteyenleri sadece UKitap üyeleri görebilir.