Avrupa Birliği Tarihi

Yazar
Desmond Dinan
Çeviri
Hale Akay
Yayınevi
Kitap Yayınevi
Dil
Türkçe
Sayfa s.
480

1945'den başlayan kronoloji, zengin kaynakça, haritalar ve resimlerle...

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun Batı Avrupa'da barışın kurulmasındaki rolü, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşu, AB'nin politik kapsamının genişlemesi, kamuoyunun demokratik kontrol ve meşruiyet endişeleri, AB mücadeleleri, AB'nin Avrupa'ya yeni bir siyaset anlayışı getirmesi, AB yönetim mekanizması... Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AB'nin artık unutulan öncüsü olmuştu. 1950'lerin sonuna doğru Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması da, ulus-üstü yaklaşımın pratik sorunlara çözüm üretme kapasitesini gösteriyordu. 1970'lerin başında ise Ekonomik ve Parasal Birlik fikri ortaya atıldı. İdeolojiden çok ihtiyaçların zorlamasıyla mütevazı bir kömür ve çelik ortak pazarı olarak başlayan süreç, yıllar içinde kamu politikasının neredeyse her yanına dokunan bir oluşum şeklinde genişledi. AB düzeyindeki karar ve uygulamalara daha da fazla sayıda politikacı ve bürokrat katılmaya başladı. Başkentlerdeki bürokrat orduları, onları saran avukat, lobici, sorumlu yurttaş, akademisyen ve öğrenci çemberiyse giderek kalabalıklaştı. 1990 başlarında AB'nin politik kapsamının hızla genişlemesi, kamuoyundaki demokratik kontrol ve meşruiyet endişelerini artırdı. Ama sonuç olarak, son elli yılda yaşanan olaylar Avrupa Birliği savunucularının, Avrupa'nın geleceği hakkındaki tartışmayı şüpheye yer bırakmayacak şekilde kazanmış olduklarını gösteriyor. AB'nin 1950'lerde ve özellikle 1980'lerin sonunda bütünleşmenin hızlanmasından beri süren evrimi, Avrupa'ya yeni bir siyaset şeklini getirdi. Yazar Desmond Dinan şöyle diyor: "Akılcı bir liderlik ile güçlenen, yeni bir yöne doğru ilerleyen, demografik ve ekonomik mücadelelerle karşı karşıya kalan AB'nin, Türkiye'nin üyeliğinin yararlarını gerçekten takdir edebileceği bir zaman gelebilir. O zamana kadar, Türkiye'nin çıkarları için en uygun olanı, AB ile tam ilişkili konumda kalmaya devam etmektir..."

Desmond Dinan, George Mason Üniversitesi'nde Jean Monnet Kamu Siyaseti Enstitüsü'nde öğretim üyesi ve Avrupa Birliği Ansiklopedisi'nin (Kitap Yayınevi) editörüdür.


Kitaba sahip olanları ve isteyenleri sadece UKitap üyeleri görebilir.