Modern Türkiye'nin Doğuşu

Orjinal adı
The Emergence of Modern Turkey
Yazar
Bernard Lewis
Çeviri
Metin Kıratlı
Yayınevi
Türk Tarih Kurumu Yayınları
Dil
Türkçe
Sayfa s.
541

Bu kadar bilge ya da bilgili çıkıp da Türklerin akıllılığını, askerlik sanatını, yürekliliğini betimlemeye cesaret edecek? Bunlar Arapları, Sarakenleri, Ermenileri, Suriyelileri, Yunanlıları korkuttukları gibi, oklarıyla tehdit ederek Frankları korkuttuklarını sanıyorlardı.
Gesta Francorum, 1100.

"Garâibdendir ki, kesret-i sefâin ve peremât sebebiyle bir kişi, sekizi bir akça mankırın birisiyle Rumeli'den Frengistânı ve Frengistan'dan Rumeli'ni seyreder."
Tursun Bey, "Tarih-i Ebu'l-Feth" (1500)

"Türkler, Türkçe konuşan ve Türkiye'de yaşayan bir millettir." İlk bakışta bu, göze çarpıcı bir orijinallik veya pek devrimci muhteva taşıyan bir cümle gibi görünmez. Fakat bu fikrin Türkiye'ye girişi, yayılışı ve bir tüzel varlık ve devlet olma niteliklerinin bir ifadesiolarak Türk halkı tarafından nihaî olarak kabulü, modern çağın, geçmişin sosyal, kültürel ve siyasal geleneklerinden köklü ve sert bir ayrılışı kapsıyan büyük devrimlerinden biri olmuştur.
(Kitabın İçinden)


Kitaba sahip olanları ve isteyenleri sadece UKitap üyeleri görebilir.