Namık Kemal'in Tarihi Biyografileri

Yazar
İskender Pala
Yayınevi
Türk Tarih Kurumu Yayınları
Dil
Türkçe
Sayfa s.
219

Bu çalışmamız ile Namık Kemal'in şimdiye kadar bir bütün olarak yayımlanmayan tarihi biyografilerini ilk defa orjinal metin halinde günümüz alfabesine aktarmış olduk.

Batı ile yakından tanıştığımız XIX. yy.ın, Osmanlılıktan modern Türkiye'ye geçişte büyük önemi vardır. Bu bakımdan o döneme ait eserler yalnızca edebiyatçılar ile tarihçileri değil, değişik alanlardaki birçok araştırmacıyı ve halk yığınlarını ilgi alanına almaktadır. Tanzimat metinleri arasında oldukça külfetli bir nesir diline sahip olan Namık Kemal'in birçok eserleri de bu kabildendir. Ancak, ne yazık ki bu eserler basılırken iyi bir tashih görmemiştir. Bu alanda günümüzün modern imkanlarını kullanarak yapılacak çalışmalar Türk kültürü açısından oldukça önemlidir.
(Önsöz'den)


Kitaba sahip olanları ve isteyenleri sadece UKitap üyeleri görebilir.