Nasyonalizm Sosyalizm Mistisizm

Yazar
Peyami Safa
Yayınevi
Boğaziçi Yayınları
Dil
Türkçe
Sayfa s.
275

" Ferit sordu: - Fakat Allah'ın varlığı, iki kere iki dört eder gibi muhakkak mıdır?
- Daha fazla muhakkaktır...Zaman ve mekan hakkındaki bilgilerimiz altüst olmuştur... Madden in değişmez sandığımız vasıfları perişandır... Yarının bugünkü bilgilerimize vuracağı darbelerden haberimiz yok... Avrupayı aşmak için, evvela tam
manasıyla Avrupalı olmalıyız; onun buhranlarının içinde yaşamalıyız ve onu onunla birlikte aşmalıyız.

- İnsanlık otoritesini bir dünya devletinde mi b

- Herhalde, fakat bunun için millet otoritelerinin kaldırılması değil, kalması ve kuvvetlenmesi lâzımdır. Çünkü bir taarruz, daha üst plandaki bir taarruzla birlikt gelişir; vücut organlarıyla birlikte büyür. Bir insanın boyu uzarken gözleri kör ve bacakları kötürüm olmaz.

- O halde, devletin fert üzerindeki otoritesi de onu geliştirmeli, yok etmemelidir.
- Şüphesiz Biraz evvel "fena" kelimesini yok olma değil, "emrinde olma" mânasında alınması lâzım geldiğini söylemiş miydim? Ne "Ben'ler, ne "Milletler" ne de "İnsanlık"yok olabilir. Allah'tan başlayan silsilesi içinde birbirlerini emirle
altına alırlar." (Büyük Romancının şaheseri 'Matmazel Noralyanın Koltuğu' romanından)
(Arka Kapak)


Kitaba sahip olanları ve isteyenleri sadece UKitap üyeleri görebilir.