Sanrı ve Düş "Gradiva" Ruhçözümsel Bir İnceleme

Yazar
W. Jensen, Sigmund Freud
Çeviri
Emre Kapkın
Yayınevi
Payel Yayınları
Dil
Türkçe
Sayfa s.
181

Alman edebiyatının en üretken yazarlarından olan Wilhelm Jensen'İn Gradîva adlı romanı özellikle Freud'un bu kitapla İlgili çözümlemesinden sonra daha çok tanındı. Gradiva, Freud'un bir edebiyat yapıtının ruhçözümsei yöntemle ele alınışının basılı ilk ve en kapsamlı Örneğini oluşturur. Daha önce Conrad Ferdinand M eyer' in "Die RichterirC ["Yargıç Hanım"] adlı öyküsü üzerine kısa bir çözümlemeyi bir mektupla Fliess'e gönderdiğini, Düşlerin Yorumıı'nda. Kral Oidipus ve Hamlet metinlerini kısaca ele aldığını biliyoruz. Ama hiçbiri Gradiva'yi ele alışındaki ayrıntıhhğa sahip değildir.

Freud Gradiva Maki aşk öyküsünden yola çıkarak düşten sanrıya giden yolu ve sanrının iyileştirilmesinin yöntemini irdeler. Bu arada her zaman olduğu gibi yaratıcı sanatçının bilim adamından önde oluşuna duyduğu saygıyı hattâ hayranlığı sergiler. Aynı zamanda her sanatsal ürünün otobiyografik olma özelliğinden yola çıkarak öykünün Jensen'İn iç dünyasına açılan bir kapı olduğunu İma eder. Bu arada İlk aşk nesnelerinden geri çekilen libidonun bilimi nasıl da yarattığının altını çizer. Ama insanın insana olan aşkının da ihmal edilemeyecek denli önemli olduğunu belirtmeden edemez.
(Arka Kapak'tan)


Kitaba sahip olanları ve isteyenleri sadece UKitap üyeleri görebilir.