Tartuffe Sofiye Sextekar

Yazar
Jean- Baptiste Poquelin (Moliere)
Çeviri
Yakup Karademir
Yayınevi
Aram Yayınları
Dil
Kürtçe
Sayfa s.
134

Moliere ku ve yeke dike mijara piyesa xwe, ji bo ku we bi derdoren seraye u dere bide qebulkirin heta sala 1669-an tedikoşe, ji ber ku gava cara peşin li Versaillese te nişandan, piyes ji ali eyni derdoran ve weke piyesek xeter te ditin u demeke direj te qedexekirin. Ger Moliere bitene durutiyen sofitiye ji teswir bikira, gelo de disa şik u şibhe nehata ser sofitiya rasteqin?
(Arka Kapak)


Kitaba sahip olanları ve isteyenleri sadece UKitap üyeleri görebilir.